Proclaimer

De op deze site verstrekte informatie is met zorg samengesteld. Toch kan SONoorderlicht niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor onjuistheden of onvolledigheden op deze site aanvaardt SONoorderlicht geen enkele aansprakelijkheid.

Op deze site staan links naar externe websites. SONoorderlicht is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

Op de inhoud van de webpagina’s van SONoorderlicht en op het SONoorderlicht-logo rusten auteursrechten. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van SONoorderlicht.

Op andere sites linken naar pagina’s van de SONoorderlicht-site is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van SONoorderlicht niet aantast. Ook mag niet de suggestie worden gewerkt dat SONoorderlicht toestemming verleende als dat niet het geval is.

Mocht u op deze site informatie aantreffen waarvan u denkt dat deze onjuist of onvolledig is, stuur dan een e-mail naar info@verderwijs.nl.

Meer informatie over SO Noorderlicht?

Neem contact met ons op

roundicon-call

030 - 310 78 20

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

contactformulier