Verlof/verzuim en disciplinaire maatregelen

Noorderlicht_OudersVerzorgers_PraktischeZaken_VerlofVerzuim_Content

Verlof opnemen tijdens de schooltijd is niet toegestaan. Er zijn uitzonderingen op deze regel. Bij bepaalde bijzondere omstandigheden kunnen leerlingen extra vrij krijgen. Dit noemen we ook wel ‘verlof’ of ‘vrijstelling van de plicht tot geregeld schoolbezoek’. Leerlingen hoeven dan voor een dag of voor een beperkt aantal dagen niet naar school. Een aanvraag voor verlof moet u schriftelijk indienen bij de teamcoördinator Lilian Maas, email: [email protected].

U hebt recht op verlof bij:

Religieuze verplichtingen

Wanneer uw kind vanwege godsdienst of een bepaalde levensovertuiging plichten moet vervullen, is er recht op verlof. De richtlijn hiervoor is dat leerlingen per verplichting recht hebben op één dag vrij. U moet dit verlof minimaal twee dagen van tevoren aanvragen bij de teamcoördinator van de school.

Gewichtige omstandigheden

Dit zijn omstandigheden die buiten de wil van de ouders en/of de leerlingen liggen. Het gaat hier meestal om verlof van een of meer dagen.

Voorbeelden:

  • verhuizing van het gezin;
  • bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten;
  • ernstige ziekte/overlijden van bloed- of aanverwanten;
  • viering van een jubileum van ouders of grootouders.

Een leerling heeft geen recht op verlof bij:

  • familiebezoek in het buitenland;
  • vakantie in een goedkopere periode;
  • gebrek aan boekingsmogelijkheden in de gewone vakantietijd;
  • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte;
  • verlof voor een leerling omdat andere

Meer informatie over SO Noorderlicht?

Neem contact met ons op

roundicon-call

030 - 657 51 53

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

contactformulier