Leerlingenvervoer

Noorderlicht_OudersVerzorgers_PraktischeZaken_Leerlingenvervoer_Content
Leerlingen die niet wonen bij Pluryn kunnen in hun eigen gemeente een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming voor openbaar vervoer of aangepast vervoer per taxi. Een vervoersverklaring van de school kunt u aanvragen bij de orthopedagoog van de school. De verantwoordelijkheid voor het taxivervoer ligt bij ouders/verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers: de school speelt hierin geen rol. Ouders/verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers moeten de vergoeding voor het vervoer ieder schooljaar zelf aanvragen.

Meer informatie over SO Noorderlicht?

Neem contact met ons op

roundicon-call

030 - 310 78 20

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

contactformulier