Medezeggenschapsraad

Noorderlicht_OudersVerzorgers_PraktischeZaken_Medezeggenschapsraad_Content

SO Noorderlicht en VSO Heuvelrug College hebben een Medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders en medewerkers van de school invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de school. De MR is een zelfstandig orgaan en is (op basis van de Wet Medezeggenschap onderwijs op Scholen, WMS), overlegpartner van het bestuur. De MR praat mee over alles wat met de school te maken heeft. De MR heeft - afhankelijk van het onderwerp - informatie-, advies- of instemmingsrecht.

Belangrijke onderwerpen zijn bijvoorbeeld het schoolplan, het financieel beleid en veiligheid en gezondheid op school. De leden van de MR worden gekozen uit kandidaten die zich hebben aangemeld. Geïnteresseerde ouders/verzorgers kunnen zich aanmelden of informatie opvragen bij Ed Eurlings, voorzitter van de MR (eeurlings@intermetzo.nl).


Meer informatie over SO Noorderlicht?

Neem contact met ons op

roundicon-call

030 - 310 78 20

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

contactformulier