Protocollen

Wij proberen op school een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren aan leerlingen en ouders. Toch kan het gebeuren dat u als ouder en/of wettelijk vertegenwoordiger een klacht heeft. Wij willen dat graag samen met u oplossen.

Hiervoor vragen wij u om in eerste instantie in gesprek te gaan met de leerkracht en/of de locatieleider. Ook kunt u uw zorg of klacht bespreken met de algemeen directeur van onderwijs.

Als u de klacht niet met de leerkracht of directie kunt oplossen, kunt u terecht bij de Landelijke Klachtencommissie (LKC) van de Vereniging van Bijzondere Scholen (VBS) waarbij Pluryn is aangesloten.

Landelijke Klachtencommissie VBS/LKC
Bezuidenhoutseweg 225
2594 AM Den Haag
Telefoon: 070 331 52 52

De Klachtencommissie laat alle betrokken schriftelijk weten welk besluit ze neemt. Het bestuur van de school meldt vervolgens binnen één maand na het oordeel van de commissie welke maatregelen worden genomen en wanneer die worden ingevoerd.


Meer informatie over SO Noorderlicht?

Neem contact met ons op

roundicon-call

030 - 657 51 53

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

contactformulier