Schoolklimaat

Noorderlicht_Onderwijs_School_Pedagogisch-klimaat_Content
Leerlingen brengen een groot deel van hun tijd door op school. Daarom wil SO Noorderlicht dat de leerlingen zich in en rondom de school veilig voelen. Omdat de leerlingen psychiatrische problemen hebben en soms ook een (lichte) verstandelijke beperking, is voldoende begeleiding en goede sturing nodig om tot leren te komen. Een goed pedagogisch klimaat is mede afhankelijk van een goed en veilig schoolklimaat. Dit vraagt van het team om kennis en kunde. Die houden we op peil met studiemiddagen en workshops. Alle medewerkers worden geschoold in de training complex trauma. In deze training krijgen de medewerkers handvatten aangereikt om te leren omgaan met een leerling die een complex trauma heeft. Daarnaast zijn er meerdere orthopedagogen werkzaam in de school. Zo kunnen we in de begeleiding en het onderwijs goed aansluiten op de complexe problematiek van onze leerlingen.

Meer informatie over SO Noorderlicht?

Neem contact met ons op

roundicon-call

030 - 310 78 20

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

contactformulier