Schoolregels

Noorderlicht_OudersVerzorgers_PraktischeZaken_Schooltijden_Content

Gebruik mobiele telefoon

Om iedere leerling de kans te geven zich goed te kunnen concentreren tijdens de lessen en zich niet af te laten leiden, zijn er spelregels over het gebruik van de mobiele telefoon op onze school. De regels zijn niet streng, wel duidelijk. Hoofdregel is dat de leerlingen onder schooltijd geen mobiele telefoons bij zich hebben. Telefoons worden aan het begin van de dag bij de groepsleerkracht ingeleverd, de leerkracht bewaart de telefoons in een kast in de klas. In overleg met ouders/verzorgers en de leerkracht, is het toegestaan de telefoon te gebruiken voor het luisteren naar muziek tijdens zelfstandig werken. Wanneer een leerling zich niet aan deze regels houdt, wordt de mobiele telefoon ingenomen door de leerkracht voor zo lang als die dat nodig acht.

(Waardevolle) eigendommen

Wij adviseren onze leerlingen geen onnodige en waardevolle eigendommen mee naar school te nemen, zoals geld, een mobiele telefoon, een mp3/4-speler of een spelcomputer. Wij zijn als school niet verantwoordelijk voor deze eigendommen. Worden ze toch meegenomen, dan moeten de leerlingen deze voorwerpen aan het begin van de schooldag in bewaring geven bij de leerkracht. Na afloop van de schooldag kunnen de eigendommen weer worden opgehaald.

Fotograferen en filmen

Fotograferen en filmen is niet toegestaan op het schoolterrein, ook niet tijdens de pauzes, tenzij een docent daar nadrukkelijk toestemming voor geeft.

Internet

De school beschikt over een computernetwerk voor educatieve doeleinden. De school bepaalt of, hoe en wanneer de leerling op de computer werkt. Regels voor het gebruik van internet zijn in een protocol vastgelegd. Zo mogen geen sites worden bezocht die in strijd zijn met de goede zeden, die discriminerend zijn naar geloof, ras of seksuele geaardheid of die gewelddadig zijn.

Passende kleding

Voor alle medewerkers, stagiaires en leerlingen op school gelden afspraken over kleding.

  • Alle leerlingen zijn verplicht om tijdens de gymles door de school goedgekeurde gymkleding en sportschoenen te dragen.
  • Kleding mag niet seksueel uitdagend zijn.
  • Vuile of kapotte kleding is niet gewenst. Indien mogelijk wordt gevraagd om schone of hele kleding aan te doen.
  • We accepteren geen kleding met druggerelateerde, discriminerende en/of seksueel getinte afbeeldingen of teksten. Dat geldt ook voor kleding met een agressieve uitstraling en voor legerkleding.
  • Volwassenen hebben een voorbeeldfunctie met kleding en spreken elkaar en de leerlingen aan op ongepaste kleding.

Meer informatie over SO Noorderlicht?

Neem contact met ons op

roundicon-call

030 - 310 78 20

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

contactformulier