Doelen

Noorderlicht_Onderwijs_School_voor-wie_Doelen_Content

Succesvol werken met het nieuwe continurooster

In schooljaar 2018-2019 wordt bij SO Noorderlicht voor het eerst met een continurooster gewerkt. De schooltijden zijn iedere dag van 8.45 - 14.15 uur. De gelijke schooltijden leveren voordelen op voor de kwaliteit van het onderwijs en komt ten gunste van het taakbeleid van de medewerkers. Het invoeren van het continurooster is een grote verandering op SO Noorderlicht. Het is dan ook belangrijk dat er aandacht is voor deze verandering, zodat het continue rooster succesvol ingevoerd kan worden.

Het digibord interactief inzetten bij de lessen

Een inspirerende leeromgeving is belangrijk voor leerlingen. De digitale middelen die gebruikt gaan worden in de klas dragen positief bij aan een inspirerende leeromgeving. Deze digitale middelen sluiten aan op de bestaande lesmethodes. Door de investering in digitale middelen in schooljaar 2018-2019 kunnen we ook beter aansluiten bij individuele vaardigheden en behoeften van leerlingen.

De sociale ontwikkeling van de leerling intensief stimuleren

Voor iedere leerling worden jaarlijks de opbrengsten op sociaal-emotioneel gebied gemeten. Vanuit deze opbrengsten worden individuele pedagogische doelen opgesteld. Voor schooljaar 2018-2019 worden pedagogische klassendoelen opgesteld en tevens pedagogische schooldoelen om de sociale ontwikkeling van de leerling nog beter te kunnen stimuleren. Dit wordt gedaan door het meten van de opbrengsten op klas- en schoolniveau. Onze methode leefstijl en de methodieken weerbaarheid, rots & water en complex trauma worden op elkaar aangesloten. Jaarlijks worden onze doelen op klas- en schoolniveau geëvalueerd.

Een passende financiële afspraak voor elke leerling

Alle leerlingen die onderwijs volgen op SO Noorderlicht hebben een toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsverband. Deze toelaatbaarheidsverklaring kan hoog, midden of laag zijn. Op SO Noorderlicht zitten leerlingen met uiteenlopende ondersteuningsbehoefte. In schooljaar 2018-2019 wordt gewerkt aan het passend maken van de hoogte van de toelaatbaarheidsverklaring
aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Daarnaast wordt met de gemeente het gesprek aangegaan om voor bepaalde leerlingen een passend aanbod te kunnen realiseren.

Het vergroten van ons leesonderwijs met 10%

Lezen is de basis voor de zelfstandigheid van onze leerlingen. Het leesniveau van leerlingen op SO Noorderlicht is momenteel van voldoende niveau. Omdat het lezen de basis vormt van het onderwijs wil SO Noorderlicht hier excellent in worden. De opbrengsten van het leesonderwijs worden met 10% vergroot Dit wordt gerealiseerd door het implementeren van een nieuwe methodiek en door intensief op een spelende wijze in ons leesonderwijs te intensiveren.

Medewerkers zijn in staat om werkdruk om te zetten in arbeidsvreugde

De medewerkers van SO Noorderlicht zijn bepalend voor de kwaliteit van het onderwijs. Het is belangrijk dat medewerkers in balans blijven. De werkdruk is hoog in het onderwijs. De overheid maakt een budget vrij om de werkdruk te kunnen verlagen. Het extra budget wordt besteed aan:

  • Bij ziekte van een leerkracht of ondersteuner werden leerlingen in de afgelopen schooljaren verdeeld over andere klassen. In 2018-2019 is 1 formatieplaats vrijgemaakt voor een ondersteuner die de klas kan opvangen. Deze ondersteuner is bekend bij alle leerlingen, zodat stabiliteit gewaarborgd blijft.
  • Er wordt budget vrijgemaakt voor ondersteuning van de administratieve werkzaamheden voor leerkrachten. De doelstellingen en stellen worden doorlopend gecontroleerd, waar nodig worden plannen bijgesteld.

Meer informatie over SO Noorderlicht?

Neem contact met ons op

roundicon-call

030 - 310 78 20

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

contactformulier