Zorgplicht

Noorderlicht_Leerlingen_Passend-onderwijs_Zorgplicht_Content
We zijn verplicht om een meldcode te gebruiken als wij huiselijk geweld en kindermishandeling vermoeden. Ook kan de school een schoolarts inschakelen als een leerling vaak ziek is, of als we ons zorgen maken over zijn of haar gezondheid.

We staan in voortdurend contact met de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar voert regelmatig preventieve gesprekken met leerlingen om schooluitval te voorkomen.

Meer informatie over SO Noorderlicht?

Neem contact met ons op

roundicon-call

030 - 310 78 20

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

contactformulier