Passend onderwijs

Noorderlicht_Leerlingen_Passend-onderwijs_Passend-onderwijs_Content

Alle leerlingen verdienen een zo passend mogelijke plek op een school die leerlingen uitdaagt, uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Leerlingen gaan als het kan naar het regulier onderwijs. Dat bereidt hen zo goed mogelijk voor op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs is er voor kinderen die daar het best tot hun recht komen.

Om een passende plek mogelijk te maken, werken scholen in regulier en (voortgezet) speciaal onderwijs samen in regionale samenwerkingsverbanden. Zo’n samenwerkingsverband maakt onder meer afspraken over de begeleiding van de scholen, welke leerlingen een plek krijgen in het speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs en over de verdeling van ondersteuningsmiddelen. Elke school binnen
het samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsprofiel. Daarin staat in welke specifieke onderwijsbehoeftes de school kan voorzien.

SO Noorderlicht valt onder het samenwerkingsverband Zout (Zuid Oost Utrecht, waaronder Zeist) en werkt samen met samenwerkingsverband Utrecht PO, samenwerkingsverband de Eem (regio Amersfoort), samenwerkingsverband Profi Pendi (regio Houten, Lopik, Vianen, Nieuwegein en IJsselstein) en samenwerkingsverband Passenderwijs (regio Woerden). De woonplaats waar de leerling is ingeschreven is leidend voor de indeling in een samenwerkingsverband.


Meer informatie over SO Noorderlicht?

Neem contact met ons op

roundicon-call

030 - 310 78 20

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

contactformulier