Vertrouwenspersoon

Soms hebben leerlingen en ouders/verzorgers te maken met onderwerpen die moeilijk te bespreken zijn. Voorbeelden zijn pesten, mishandeling, ruzie, seksueel geweld, discriminatie, racisme of extremisme. Hiervoor kunt u terecht bij de orthopedagoog van uw zoon of dochter. Samen met u zoekt hij of zij naar een goede oplossing.

U kunt zich ook richten tot de vertrouwensinspecteur van Onderwijs. Bij de landelijke Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouders/verzorgers, leerlingen, leerkrachten, directies en besturen kunnen een inspecteur benaderen bij problemen in en rond de school. De inspecteur adviseert, informeert en biedt leerlingen en ouders zo nodig begeleiding bij het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte.

De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer: 0900 111 31 11.


Meer informatie over SO Noorderlicht?

Neem contact met ons op

roundicon-call

030 - 310 78 20

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

contactformulier