Bestuurlijke informatie

Intermetzo is een multisectorale organisatie op het gebied van jeugdzorg en onderwijs in de provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht en Flevoland. Vaak lopen kinderen en jongeren met complexe problemen vast op meerdere gebieden: thuis, binnen het gezin, op school en in hun vrije tijd. Als reguliere zorg te weinig helpt, is gespecialiseerde jeugdzorg nodig. Bij Intermetzo kunnen jongeren dan terecht voor ondersteuning op maat. Liefst in de buurt. Zo kort als mogelijk, zo lang als nodig. De gespecialiseerde jeugdzorg van Intermetzo laat zich het best vatten in drie termen: intensief, in principe tijdelijk en aanvullend op de zorg van anderen. We ondersteunen waar mogelijk via hulp thuis, op school en/of in de wijk. Daar proberen we de familie zoveel mogelijk bij te betrekken. ‘Zorg dichtbij’ wekt vertrouwen, sluit aan bij het dagelijks leven en is vaak het meest effectief. Lukt dit niet, dan kijken we naar alternatieven. Dat kan een plekje zijn in een gezinshuis of een woongroep in de wijk. Soms is een 24-uursbehandeling op een Intermetzo-locatie de beste oplossing. Jongeren kunnen bij ons ook (voortgezet) speciaal onderwijs volgen in Zeist, Maarsbergen, Eefde of Deventer. De Raad van Bestuur van Intermetzo Onderwijs is ook de Raad van Bestuur van de school:

R. (Rob) de Jong en M. (Monique) Kavelaars
Postbus 53, 6500 AB Nijmegen
Industrieweg 50, 6541 TW Nijmegen
Telefoon: 088 779 20 05 (bestuurssecretariaat).

De directeur van Intermetzo Onderwijs is verantwoordelijk voor de schoollocaties:

H. (Hilda) Barnhoorn
Postbus 53, 6500 AB Nijmegen
Valkenheide 26, 3953 MD Maarsbergen
Telefoon: 088 779 20 00 (centraal)


Meer informatie over SO Noorderlicht?

Neem contact met ons op

roundicon-call

030 - 657 51 53

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

contactformulier